Zwarte Pietenverbond voor Nederland en België

Sinterklaas is van het volk
Sinterklaas was, is en zal er altijd zijn, voor iedereen en voor de kinderen in het bijzonder. Daarom pleiten wij voor voortzetting van de huidige Sinterklaasviering op een traditionele wijze, zoals dat door de bevolking van beide landen wordt bepaald vanuit de samenleving zelf. Zoals dat nu dus is met Zwarte Piet.

Zwarte Piet verbindt de samenleving
De figuur Zwarte Piet zorgt niet voor verdeeldheid en uitsluiting, zoals door sommigen wordt beweerd. Hij zorgt juist voor verbinding in de samenleving, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Er is dan ook geen probleem met het Sinterklaasfeest en/of Zwarte Piet, zolang je maar weet wie je speelt en hoe je Zwarte Piet uitbeeldt. Zwarte Piet is er voor iedereen die dat maar wil.

Zwarte Pietenverbond als intentieverklaring
Het Zwarte Pietenverbond is een intentieverklaring die aangeeft dat iedereen welkom is bij de viering van het Sinterklaasfeest. Dit geldt ook voor Zwarte Piet. Met een aantal duidelijke afspraken en voldoende vrijheid om zelf verder vorm te geven aan het eeuwenoude, gekoesterde feest.

Sinterklaas is door de eeuwen heen geëvolueerd en zal dat altijd blijven doen. Dit is zelfs onder druk gebeurd met het verbod op het Sinterklaasfeest. Echter een traditie laat zich niet dwingen! Steeds weer kwam het feest terug, sterker dan ooit tevoren. Juist door niet te dwingen maar vast te houden aan de traditionele viering conform de wens van het volk, zal Zwarte Piet eventueel verder evolueren. Dat mag, maar dat moet niet.

Het uitgangspunt van deze intentieverklaring is dat wij er met zijn allen wel voor zorgen dat Zwarte Piet, gedurende zijn natuurlijke evolutie, een voor iedereen aanvaardbare Zwarte Piet is. Vandaag de dag voldoen vrijwel alle Zwarte Pieten hieraan, toch is het goed dit gezamenlijk te verklaren.

Door dit Zwarte Pietenverbond te tekenen, ondersteun je als persoon, intochtcomité, bedrijf of vereniging het Sinterklaasfeest met Zwarte Pieten en geef je aan Zwarte Piet in ere te houden, op de manier zoals deze uitgebeeld behoord te worden conform de traditie als door het volk bepaald.

Hieronder verstaan we op dit moment dus geen Kleurenpieten, Roetveegpieten, Schoorsteenpieten of andere “Nietpieten”. Wel Zwarte Pieten met een volledig zwart of bruin geschminkt gezicht, lippen gestift binnen de eigen lipgrenzen, een pruik met een grove krul en/of andersoortig haar. Deze Zwarte Pieten spreken in normale zinnen en doen niet aan krompraat. Kortom een fatsoenlijke en historisch verantwoorde Zwarte Piet zonder mogelijke discriminatoire elementen. Een Zwarte Piet die op deze wijze ook door het College voor de Rechten van de Mens en de Verenigde Naties als acceptabele Zwarte Piet wordt gezien.

Ondertekening
Wij ondertekenaars ondersteunen dit Zwarte Pietenverbond van het Sint Nicolaas Genootschap Nederland en Vlaanderen, Stichting Civitas Christiana, Stichting Vrienden van Sinterklaas en Stichting Sint- en Pietengilde. Met het ondertekenen van dit Zwarte Pietenverbond houden wij het Sinterklaasfeest met Zwarte Piet in ere, zoals het Nederlandse volk wil dat het in ere gehouden wordt. Doet u mee?