Aanvraag SVVS-Keurmerk

Voor het aanvragen van het SVVS-keurmerk kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier.
Dit formulier kunt u sturen naar:

Stichting Vrienden van Sinterklaas
t.a.v. de Keurmerkcommissie
Jagerslaan 69
7833 EP Nieuw-Amsterdam (NL)

Aanvraagformulier keurmerk

Formulier ondertekening criteria

Formulier ondertekening gedragscode

Toestemmingsformulier gegevens Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Verlengingsformulier