Nieuws

Onterecht gebruik keurmerklogo

Helaas zijn er nog organisaties die ons keurmerklogo onterecht gebruiken. Ook andere keurmerkverleners ondervinden hier last van. Een aantal organisaties hebben op uitdrukkelijk verzoek het logo inmiddels verwijderd, maar er zijn ook organisaties die het logo blijven gebruiken. Wij doen hiervan aangifte bij de betreffende consumentenautoriteiten. In 2015 reserveren wij ook ruimte op onze website om daar melding van te maken. Hiermee waarschuwen wij het publiek, zodat men weet dat ze het niet met een keurmerkhouder van doen hebben. Houders van ons keurmerk staan altijd vermeld op de pagina keurmerkhouders. Staat een organisatie daar niet op vermeld en gebruikt men wel ons logo, dan ben u er zeker van dat deze organisatie niet in het bezit is van het keurmerkcertificaat. Wij vragen u vriendelijk hiervan bij ons altijd melding van te willen maken. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Bestuur SVVS.

Integriteitbeleid SVVS keurmerk

Bij het aanvragen van het SVVS-keurmerk, begrijpen organisaties soms niet wat we nu precies met een integriteitbeleid bedoelen. Wilt u daar meer over weten of een voorbeeld die voldoet aan de criteria van het keurmerk? Mail dan gerust even met info@vriendenvansint.nl en wij sturen u een concept voorbeeld toe.

SVVS denkt na over nieuw boek

De Stichting Vrienden van Sinterklaas denkt op dit moment na over het schrijven van een nieuw boek. Een boek over de personage zwarte piet. Het boek moet een waardevolle bijdrage leveren aan het beëindigen van de pietendiscussie. Samen met onze achterban, de vertolkers van ons volksfeest, kunnen we dat heel goed. Daar zijn we geen burgemeesters, politici en rechters voor nodig. In het boek wordt zwarte piet van alle Afrikaanse invloeden ontdaan. Het moet het sinterklaasfeest voor iedereen, ongeacht afkomst en huidskleur, weer leuk maken. Maar zelfs dan kan zwarte piet ook gewoon zwart blijven. Het boek zal ook geschikt zijn als cursusboek, een richtlijn om nieuwe zwarte pieten op te leiden. Want alleen een pietenpak en een geschminkt gezicht maken nu eenmaal nog geen piet! En daar schortte het in het verleden nog wel eens aan. Dit alles in samenwerking met schrijver Martijn Adelmund, die voor ons ook 'Sinterklaasgeheimen' schreef.

Auditoren en audits van het SVVS-Sinterklaaskeurmerk

Bij aanvraag en verlenging van het keurmerk, maar ook tijdens een algemene tussentijdse audit, kan er bij de aanvrager van het keurmerk een auditor op bezoek komen. De auditor voert een controle uit en rapporteert zijn bevindingen aan de leden van de keurmerkcommissie. Het rapport van de auditor is voor de commissie een waardevol advies. Als auditor zijn aangesteld: dhr. F.J. Voors, dhr. K.G. Bakker, dhr. J.T. Hoogendoorn, mevr. I.D. Drent, mevr. N. Luth, dhr. G.I.M. Vroegop, dhr. E.T. Groenensteijn en dhr. J. van Bakel.

Bijscholingsactiviteiten

Van onze keurmerkhouders verwachten wij dat ze zo af en toe eens bijscholen in het acteren voor Sinterklaas en/of Zwarte Piet. Het volgen van bijscholingscursussen is vaak erg leerzaam, zowel voor beginners als voor gevorderden. De SVVS en het SNG Nederland geven jaarlijks bijscholingscursussen. Informatie daarover kunt u vinden op hun websites.

Websiteaudit 2014

Indien een keurmerkhouder gebruik maakt van een website, dient deze aan de criteria van het keurmerk te voldoen. In 2014 zal er een websiteaudit plaatsvinden voor alle houders van het sinterklaaskeurmerk. De audit zal in februari 2014 van start gaan.

Wijziging in keurmerkaanvraag

Bij het aanvragen of verlengen van het keurmerk, dient u een getekend formulier van de criteria en de gedragscode bij te sluiten. Deze formulieren kunt u downloaden op de pagina Aanvraag formulier van deze website. Zonder deze bijlagen kunnen wij uw aanvraag- of verlengingsformulier niet in behandeling nemen.

Het gebruik van een disclaimer op een website

Bijna iedere website of webwinkel heeft er wel één vermeld staan. Vaak staat hij ergens onderaan weggestopt in de footer en maar zelden wordt hij ook daadwerkelijk gelezen. Toch lijkt het wettelijk gezien heel belangrijk: de disclaimer. Een disclaimer wordt vaak gebruikt (of misbruikt) door beheerders van websites om afstand te doen van alle wettelijke aansprakelijkheid ten gevolge van het gebruik van hun website. Ook wordt er in de disclaimer vaak afstand gedaan van de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website. Het bestuur van de SVVS is van mening dat het gebruik van disclaimers op websites van keurmerkhouders wel is toegestaan, maar dat ze niet alle verantwoordelijkheden voor de inhoud en de aangeboden informatie mogen afwijzen of beperken. De criteria m.b.t. websites en webwinkels wordt dan ook per 1 januari 2013 hierop aangepast.

Hoe kan ik weten of een organisatie in het bezit is van het sinterklaaskeurmerk?

Houders van het sinterklaaskeurmerk staan altijd vermeld op de pagina keurmerkhouders. Indien een organisatie op deze pagina geen naamsvermelding heeft, dan is de organisatie niet in het bezit van het keurmerk. Maakt de organisatie wel gebruik van het keurmerklogo, dan voert de organisatie het logo onterecht. Het bestuur van de SVVS doet hiervan altijd aangifte.

Gehouden audits

Algemene tussentijdse audit van 18 februari 2008 t/m 12 maart 2008.
Websitekeuring van 3 januari 2009 t/m 1 maart 2009.
Algemene tussentijdse audit en websitekeuring van 1 maart 2010 t/m 1 december 2010.
Algemene tussentijdse audit van 1 maart 2012 tot en met 1 juli 2012.
Websitekeuring van 3 januari 2014 t/m 1 juli 2014.

Verlenging van het keurmerkcertificaat

Een keurmerkhouder kan het keurmerkcertificaat verlengen door tijdig het auditformulier voor verlenging in te vullen en in te zenden naar het secretariaat. Indien het auditformulier niet binnen de geldigheidsduur van het keurmerk wordt ingezonden, verliest de houder het keurmerk en dient dan weer een nieuwe aanvraag in te dienen.

Keurmerklogo als vinylsticker verkrijgbaar

Het keurmerklogo is ook als vinylsticker verkrijgbaar. De sticker kan geplakt worden op het winkelraam of -deur. De sticker is alleen verkrijgbaar voor houders van het SVVS-keurmerk en kost € 5,50 incl. verzendkosten. (diameter 12 cm)

Veel gestelde vragen

Moet een organisatie per se zijn ingeschreven in het handelsregister bij een Kamer van Koophandel alvorens men het keurmerk kan aanvragen? Organisaties met een beperkte rechtsbevoegdheid niet. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een club of vereniging zonder notariële akte ook het keurmerk kan aanvragen. Moet een organisatie in het bezit zijn van een certificaat of diploma? Winkel- en verhuurbedrijven wel. Voor overige organisaties is een certificaat van het SNG Nederland, de SVVS of van een workshop wel een pre, maar bij de aanvraag niet verplicht.

Wie kunnen het keurmerk niet aanvragen

De keurmerkeigenaar of keurmerkverlener moet onafhankelijk zijn van de keurmerkhouder. Personen die optreden namens de keurmerkverlener mogen niet werkzaam zijn bij of voor een keurmerkhouder. Organisaties waarin bestuursleden, leden van de keurmerkcommissie of auditoren van de Stichting Vrienden van Sinterklaas een bestuurlijke functie hebben, kunnen het SVVS-keurmerk hierdoor niet aanvragen.

Het organiseren van sinterklaasactiviteiten

Binnen de Stichting Vrienden van Sinterklaas hanteren wij een regel, dat sinterklaasactiviteiten waarin Sinterklaas en/of Zwarte Piet(en) in het openbaar verschijnen, nooit voor de intocht van Sinterklaas op televisie, en niet meer na 6 december mogen plaatsvinden. Wij zien de landelijke intocht op televisie als het officiële startsein voor alle openbare verschijningen van Sinterklaas en zijn Pieten.

Geheimhoudingsplicht!

De SVVS betracht t.a.v. de vergaarde gegevens van de aanvrager of houder van het keurmerk een geheimhoudingsplicht.

Misbruik melden!

In het verleden zijn wij wel eens geconfronteerd met het fenomeen oneigenlijk gebruik van onze foto's op sinterklaaswebsites voor commerciële doeleinden. Het gebruik van foto's en merken zonder toestemming van de eigenaar is uiteraard niet toegestaan.

Dit kan natuurlijk ook een keer gebeuren met ons keurmerklogo. Wij zien daar altijd streng op toe, maar helaas kunnen we niet alles op het Internet controleren. Wij stellen het daarom zeer op prijs, indien u ons keurmerk op een website van een niet door ons erkende organisatie aantreft, dit aan ons wilt melden. Bij twijfel kunt u altijd een kijkje nemen op de pagina keurmerkhouders. Hartelijk dank!