Over keurmerken

Als consument kom je honderden keurmerken, kwaliteitsstempels, erkenningsregelingen etc. tegen, maar wat is eigenlijk een keurmerk? Een keurmerk is een compact, visueel kwaliteitsoordeel over een product of dienst, afkomstig van een keurmerkverlener. Je ziet in een oogopslag dat het product of de dienst in orde is bevonden (kwaliteitsoordeel) door een onafhankelijke en deskundige instantie.

De woorden keurmerk en certificaat worden vaak door elkaar gebruikt. Van oorsprong is echter het certificaat het papier waarop de keurmerkverlenende instantie verklaart dat een product of dienst aan zijn eisen voldoet. Dit certificaat geeft het recht om het keurmerk te voeren op of bij het product of de dienst. Het proces van keurmerkverlening wordt ook wel certificatie genoemd. Voor certificatie van dienstverleners wordt vaak het woord erkenningsregeling gebruikt. De term keurmerk is hiervoor net zo goed bruikbaar, zeker als de erkende bedrijven een keurmerklogo mogen voeren.

Wat is het nut van keurmerken?

Een keurmerk heeft nut voor zowel de consument als de keurmerkhouder van het product of de dienst. Een keurmerk helpt de consument bij het beslissen over een aankoop. Dit is vooral nuttig als de consument onzeker is. Keurmerken zijn ook inzetbaar voor goede doelen, zoals producten die beter zijn voor het milieu, of die diervriendelijk zijn geproduceerd. Gerenommeerde merken, zoals ANWB, Nokia en Postbank, kunnen hetzelfde effect hebben als een keurmerk: consumenten hebben er zoveel vertrouwen in dat ze een onafhankelijk keurmerk niet meer nodig hebben. Deze merken zullen dan ook niet zo gauw een keurmerk aanvragen.

De houder van een keurmerk onderscheidt zich met een keurmerk van andere organisaties. Uit de beoordeling die aan keurmerkverlening vooraf gaat, leert de aanvrager of zijn product / dienst aan algemeen aanvaarde eisen voldoet en op welke punten nog verbetering nodig is. Een organisatie met een keurmerk dat goed bekend is bij het publiek, hoeft minder reclame te maken om zijn klanten te overtuigen van zijn kwaliteiten, want dat doet het keurmerk.

Verplicht keurmerk

Het komt ook voor dat supermarkten, enkele overheidsinstellingen en bedrijven hun toeleveranciers verplichten aan de eisen voor een bepaald keurmerk te voldoen, of zelfs verplichten een keurmerk te verwerven. Dit zijn indirecte effecten van keurmerken waar consumenten baat bij hebben, ook als zij zelf niet op het keurmerk letten.

Vrijwillig keurmerk

Bij een vrijwillig keurmerk is de aanbieder van een product of dienst vrij om wel of niet een keurmerk te voeren. Als hij een keurmerk aanvraagt, wordt een keuringsonderzoek uitgevoerd om te bepalen of het product / dienst aan de gestelde eisen voldoet. Meestal blijkt dat het product / dienst op een aantal onderdelen nog niet aan de eisen voldoet. De aanvrager krijgt dan de gelegenheid verbeteringen aan te brengen en het gewijzigde product opnieuw aan de keurmerkeigenaar / instantie voor te leggen. De meeste aangeboden producten en diensten worden aldus in een aantal stappen goedgekeurd en ze zijn in de loop van de keuringsprocedure vaak duidelijk verbeterd.