Het SVVS-Keurmerk

Initiatief en beheer

Op 1 januari 2006 is op initiatief en in beheer van de SVVS, een keurmerk voor de sinterklaasbranche in het leven geroepen. Het doel van het keurmerk is het streven naar kwaliteit binnen deze branche.

Geldigheidsduur certificaat

Keurmerkhouders ontvangen een certificaat. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van twee jaar en kan op verzoek van de houder weer voor de periode van twee jaar worden verlengd.


Het logo

Een houder van het SVVS-keurmerk is te herkennen aan het keurmerklogo. Het logo is officieel geregistreerd en voor keurmerkhouders verkrijgbaar bij het secretariaat.


Het aanvragen, de commissie en de kosten van het keurmerk

De criteria van het keurmerk zijn vastgesteld door het stichtingsbestuur. De aanvrager voor het SVVS-keurmerk wordt vooraf getoetst door een keurmerkcommissie, welke bestaat uit leden van het stichtingsbestuur en door het bestuur aangewezen deskundigen. De commissie bepaalt of de aanvrager ook daadwerkelijk voor het keurmerk in aanmerking komt. Het keurmerk heeft een geldigheidsduur van twee jaar en kan, mits de houder aan de criteria blijft voldoen, voor een periode van twee jaar weer worden verlengd. Indien het keurmerk wordt toegewezen, wordt de houder een bedrag van € 45,00 administratiekosten in rekening gebracht. De kosten van verlenging bedragen € 35,00. Beide bedragen zijn voor de periode van twee jaar.

Geschillen

Bij klachten dient men in eerste instantie contact op te nemen met de keurmerkhouder. Indien een klacht door een keurmerkhouder niet naar wens is afgehandeld, kan men (schriftelijk) contact opnemen met het secretariaat. Indien de klacht ook daadwerkelijk gegrond is, wordt de keurmerkhouder hierover geďnformeerd en kan de houder het keurmerk tijdelijk of blijvend worden afgenomen.

Keurmerkinstituut

Het SVVS-keurmerk is opgenomen in de catalogus van keurmerken van het Keurmerkinstituut te Zoetermeer. Info: www.keurmerk.nl

De stichting, de bestuursleden van de stichting en de leden van de keurmerkcommissie zijn niet aansprakelijk voor elke vorm van schade, hoe dan ook genaamd en op welke grond ook, van, of veroorzaakt door een houder van het SVVS-keurmerk.